Новокодацький район. Школа № 85

 

Нормативна база

 

НОРМАТИВНА АБЕТКА ПІДГОТОВКИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДО НОВОГО 2023/2024 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
1. Кабінет Міністрів України:
- постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/684-2017-%D0%BF#Text

- постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2023 р. № 782 «Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні»

https://www.kmu.gov.ua/.../pro-pochatok-navchalnoho-roku...

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 898-р «План заходів щодо реалізації Декларації про безпеку шкіл»
2. Міністерство освіти і науки України:
- наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601 «Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів»
- наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2016 № 974 «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України»
- наказ Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти»
- наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2020 № 143 «Про затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів початкової школи»
- наказ Міністерства освіти і науки України від 29.04.2020 № 574 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій»
- наказ Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020 № 1115 (зі змінами від 24.02.2023 № 201) «Деякі питання організації дистанційного навчання»
- лист Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2023 р.№ 1/8820-23 «Про організацію безпечного освітнього простору в закладах дошкільної освіти та обладнання укриттів»
- лист Міністерства освіти і науки України від 17.05.2023 року № 1/6990-23 «Про підготовку закладів освіти до нового навчального року та проходження осінньо-зимового періоду 2023/24 навчального року»
3. Державна служба України з надзвичайних ситуацій
- лист державної служби України з надзвичайних ситуацій №03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»
4. Міністерство охорони здоров’я України:
- наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти»
- наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»
5. Безпечне освітнє середовище: нові виміри безпеки
(рекомендації Державної служби якості освіти)

Закон України "Про  освіту"

Положення, які регламентують роботу закладу

1.   Положення про загальноосвітній навчальний заклад

2.   Положення про державну підсумкову атестацію учнів

3.   Положення про нагородження золотою та срібною медаллю

4.   Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою

5.   Положення про піклувальну раду загальноосвітнього закладу

6.   Положення про раду загальноосвітнього навчального закладу

7.   Положення про індивідуальну форму  навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

8.   Положення про екстернат в загальноосвітніх навчальних закладах

9.   Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка

10.               Типове положення про атестацію педагогічних працівників

11.               Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу

12.               Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності

13.               Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

14.               Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України

15.               Положення про класного керівника

16.               Постанова про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів

17.               Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів

18.               Положення про психологічну службу в системі освіти України

19.               Положення про куточок живої природи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

20.               Положення про навчання з питань охорони праці

21.               Положення про організацію роботи охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах

22.               Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

23.               Положення про нагрудний знак «Відмінник освіти України»

24.               Положення про порядок наймання і звільнення педагогічних працівників

25.               Положення про шкільну психолого-медико-педагогічну комісію

26.               Положення про порядок державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів

27.               Положення про нагрудний знак «Відмінник науки і освіти»

28.               Положення районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації

29.               Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій

30.               Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

31.               Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів

32.               Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальносвітніх закладів.

33.               Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України.

34.               Примірне Положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

_______________________________

Інструктивні матеріали

1.   Інструкція про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

2.   Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти

3.   Інструкція  з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I — III ступенів

4.   Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку

5.   Інструкція про виготовлення печаток і штампів, а також порядок видачі дозволів на оформлення замовлень на виготовлення печаток і штампів

6.   Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників

7.   Інструкція про порядок забезпечення учнів навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками

8.   Інструкція про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту

9.   Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти

10.               Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики

11.               Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах

12.               Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 (12) класах

13.               Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)

_______________________________

Інші розпорядчі документи

1.   Наказ про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти

2.   Наказ про протокол проведення державної підсумкової атестації та форму звітності

3.   Наказ про організацію та порядок оплата праці за заміни тимчасово відсутніх учителів

4.   Наказ про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів

5.   Наказ про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту

6.   Наказ про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів

7.   Наказ про порядок прийому дітей до перших класів загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва

8.   Наказ про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи

9.   Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01

10.               Наказ про захист персональних даних

11.               Типовий навчальний план загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

12.               Про запровадження 12-бальної шкали оцінювання

13.               Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи

14.               Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти

15.               Роз’яснення щодо обліку додаткових годин на індивідуальні та групові заняття

16.               Планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби

17.               Про печатки, штампи і вивіски загальноосвітніх навчальних закладів

18.               Порядок выдачи дубликатов аттестатов и свидетельств

19.               Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки

20.               Правила опіки та піклування

21.               Правила пожежної безпеки для закладів, установ освіти

22.               Правила проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю

23.               Порядок забезпечення перевезення організованих груп дітей

24.               Про прийом дітей до 1 класу

25.               Про удосконалення медичного обслуговування  учнів загальноосвітніх навчальних закладів

26.               Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами

27.               Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами

28.               Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів

29.               Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу

30.               Нормативи наповнюваності груп, класів навчальних закладів

31.               Обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи

32.               Особливості діяльності практичних психологів

33.               Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів

34.               Тривалість уроків у початкових класах

35.               Державна статистична звітність за формою ЗНЗ-1

36.               Форма державної статистичної звітності 76-РВК

37.               Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України

38.               Перелік програм, підручників та навчальних посібників рекомендованих для використання в навчально-виховному процесі в дошкільних, середніх загальноосвітніх, спеціальних та позашкільних навчальних закладах (1 частина)

39.               Перелік програм, підручників та навчальних посібників рекомендованих для використання в навчально-виховному процесі в дошкільних, середніх загальноосвітніх, спеціальних та позашкільних навчальних закладах (2 частина)

40.               Про стан навчально-методичного забезпечення початкової школи в період переходу на новий зміст, структуру та 12-річний термін навчання.

41.               Комплекс невідкладних заходів щодо забезпечення профільного навчання учнів старшої школи.

42.               Правила безпеки під час навчання в кабінетах інформатики.

43.               Правила використання комп’ютерних програм у навчальних закладах.

44.               Типова колективна угода між адміністрацією закладу та трудовим колективом.

45.               Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

46.               Нормативи наповнюваності та поділу груп у дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх навчальних закладах

47.               Лист щодо заборони збору коштів у загальноосвітніх навчальних закладах

48.               Лист щодо виставлення оцінок з державної підсумкової атестації учасникам олімпіад роз’яснення

49.               Роз’яснення щодо проведення ДПА з фізичної культури та застосування контрольних нормативів

50.               Лист про електронні адреси сайтів, на яких розміщені перші параграфи підручників для  учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Нормативно-правові документи щодо організованого початку
2022/2023 навчального року


Нормативні документи

 

 


Перелік навчальних програм, підручників
та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти